Tag Archives: #ICC

Butas-butas ang Iyong Kulambo

Mahilig, mapaghilik, manyakis, mapang-api, mamamatay-tao, magnanakaw, makasarili, manhid, misogynist… magwawakas din ang iyong karimlang ipinakakalat kahalo ng sangsang ng iyong kaluluwa.

https://www.rappler.com/voices/editorials/we-stand-with-lady-ann-salem-journalist-arrested?fbclid=IwAR3zeXTXBnuDayM2ZFCZquJLu6BI4_Ox_RpIlfoshftoRKBdqDoDqkWVrQc